Soome lahe juhtiv turismiajaleht
8.10.2014 | Kolumnid

HÜTTÜNEN-Õiged kontaktid ja tühjad peokõned

Eesti ja Soome suhteid peetakse headeks, kuid kas riikidevaheline koostöö toimib ka tegelikult nii hästi, kui arvatakse?

 

Tavaliste inimeste vahel hargnevad küll miljonid kontaktid. Seda kinnitab näiteks tõsiasi, et kõige rohkem külastavad Eestit just soomlastest turistid ja et Soomet ei ehitata ilma Eesti töömeesteta.

Kuidas toimub aga suhtlemine otsustajate tasemel? Kas helikopteriga tehtud kiirvisiidid ja „oleme maailmas toimuvast samal arvamusel“ stiilis mõtteavaldused on ikka tõeline koostöö?

Näiteks Rail Baltic raudteed planeerinud Eesti, Läti ja Leedu juhid otsustasid alles eelmise aasta lõpus kaasata projekti ka Soome ja Poola. Pärast seda uudist pole antud teemast rohkem kuulda olnud. Miks Soome ja Eesti ei tee rohkem koostööd ministeeriumitasandil? Ka riikide presidentide suhted ei tundu olevat eriti soojad.

EL projekte Soome ja Eesti vahel võetakse ette küll, kui raha selleks eraldatud. Raha saamise tõenäosus on suurem, kui seda taotletakse ühiselt.

Soome poolt vaadatuna on Eestil ja Lätil palju ühiseid omadusi. Näiteks tavades ja selles, kuidas asju aetakse. Kui aga naabermaa kultuuri ei tunta ning ka konkreetset koostööd ei tehta, siis on naabri jõupingutustest raske aru saada. Ministrite kiirvisiidid seda asjaolu ei muuda.

Üks Eestit ja Soomet eristav tegur on NATO. Eesti teatavasti kuulub NATOsse, Soome mitte. Seega on väga erinev ka kummagi riigi arvamus Venemaalt lähtuva ohu suhtes.

Eesti meedia arvustas president Niinistö suvist kohtumist Putiniga armutult. Ühes üleriigilises ajalehes ilmunud karikatuuril kujutati Soome presidenti Putini eesli seljas ratsutava relvakandjana, omamoodi Sancho Panzana.

2008. aastal valmis nn tulevikuraport „Eesti ja Soome koostöövõimalused“, järjekorras juba teine. Huvitav on lugeda häid ettepanekuid, mida ei ole kunagi teostatud. Kas viga oli dokumendi kokkukirjutanud meestes või räägime kahel pool lahte nii erinevaid keeli, et ei saa üksteisest aru?

Augustis Paides toimunud arvamusfestivalil öeldi välja mõte, et nüüd oleks aeg teha kolmas tarkade meeste Eesti-Soome koostööprojekt. Ainult et sedapuhku peaksid koostajad olema targad naised. Kaks meeste kirjutatud arengukava ei ole andnud mingisuguseid tulemusi.

Hüttünen

Lue lisää samasta aiheesta