Soome lahe juhtiv turismiajaleht
19.4.2016 | Turismiuudised

Soome turistide arv kasvab veelgi – majutuste arv tõusis 13%

Soome turistide arv kasvab veelgi – majutuste arv tõusis 13%

Viimasel ajal on Eestis väljendatud muret Soome turistide arvu kahanemise pärast.

Nii on isikud, kes peaksid vastutama Eesti turismivaldkonna edendamise eest, esitanud poliitilistes vestlustes fakte, mis ei anna olukorrast tõest ülevaadet. Näiteks ei vasta väide, et majandussurutise ajal Eestisse reisivate soomlaste arv vähenes, mingil viisil reaalsusele. Tegelikult valivad soomlased languse ajal sihtkohaks pigem Eesti ja loobuvad kaugematest reisidest.

Ühekülgsele infole tuginedes on võimatu saada turismis toimuvast objektiivset pilti ning seega ei pea ka edasised analüüsid paika.

Vale ettekujutuse tekkimise põhjuseks on see, et Eestis kasutatakse laialdaselt vaid Statistikaameti teavet, mis põhineb kord kuus majutusasutustelt saadud infol. Selle järgi on aastatel 2009−2015 Soome turistide ööbimiste arv majutusasutustes kasvanud 20%, olles möödunud aastal absoluutarvudes pisut üle 900 000. Viimaste aastate kasv on statistika põhjal olnud eriti väike.

Soomlased ööbivad Eestit külastades nüüd sama palju mujal kui traditsioonilistes majutusasutustes

Soome Statistikaamet uurib soomlaste välismaareise ega tunne eraldi huvi ööbimispaikade vastu. Avaldatud andmete põhjal on aastatel 2009−2015 Soome turistide ööbimiste arv Eestis tõusnud ligi kaks korda ehk 1,7 miljonini ning kasvas ka eelmisel aastal 13%.

Kõrval olevalt jooniselt nähtub, et kahe riigi statistiliste andmete lahknevus hakkas suurenema pärast 2009. aastat.

Sarnast suundumust võib jälgida ka Eesti Keskpanga statistikas. Aastatel 2009−2015 on mõnepäevaste reiside arv kasvanud umbes 200 000 võrra, ulatudes möödunud aastal 1,25 miljonini.

Kelle ülesanne on toota õiget turismistatistikat?

Arvatavasti vastavad kõik eespool toodud arvud tõele, ent kuidagi peaks neid saama kokku koondada. Kelle ülesanne see on? Seni on selge, et Soome turistide reiside arvu Eestisse ei saa analüüsida vaid hotellidest saadavate andmete alusel.

Kui kuidagi jõutaks numbrite osas ühistele seisukohtadele, võiks Eesti teha vettpidavaid ja konkreetseid turismi edendamise plaane.

Allikad: Tilastokeskus, Statistikaamet ja Eesti Pank

Lue lisää samasta aiheesta