Soome lahe juhtiv turismiajaleht
13.6.2016 | Turismiuudised

Kas Tallinnas kehtib turismimaks?

Kas Tallinnas kehtib turismimaks?

Nii võiks arvata, sest vanalinna restoranid on sunnitud linnale tasuma eriti kõrget renti. Sisuliselt makstakse lihtsalt tänavapinna ruutmeetrite eest, sest kõik ehitamisega seonduvad kulutused tuleb kanda restoranipidajal endal.

Portaalis Riigi Teataja on avalikkusele saadaval kõik seadusandlikud otsused. Kehtiv seadusandlik akt, mille on kinnitanud Tallinna Linnavalitsus aastal 2013, määrab toitlustuskoha rendihinnaks väljaspool siseruume 9 eurot ruutmeetri eest kuus.

Kui soovitud piirkond asub vanalinnas, võetakse kasutusele koefitsendid. Raekoja platsil on see 5,9, Vanal turul, Vana turu kaelas, Viru ja Kullassepa tänaval 4,5 ja Vabaduse platsil 2,4. Nõnda saadaksegi sellised rendihinnad nagu 53.10, 40.50 ja 21.60 eurot ruutmeetri kohta.

Juunis 2016 jäi vanalinna ettevõtluspinna kõige kallim renditaotlus alla 50 euro ruutmeeter, kuid tüüpilised hinnad on 25−30 eurot ruutmeetri kohta.

Hinnavahe on metsik isegi Helsingiga võrreldes, kus terrassialade rendid ulatuvad kõigest 12.13 euroni ruutmeetri eest autovabas piirkonnas. Vähem kui 80 cm laiune terrass fassaadi vahetus läheduses võib tegutseda tasuta.

Terrassiasjandust jagavate professionaalide meelest võib vaid eriti headel päevadel saavutada sellise müügitaseme*, mille korral 50 eurose ruutmeetrihinnaga äritegevus toob tulu. Rusikareeglina eeldatakse restoraniäris, et renditase võiks moodustada umbes 10% käibest.

Allikas: www.riigiteataja.ee/akt/428032014032?leiaKehtiv

*Max 7 õlut/kliendikoht/päev

Lue lisää samasta aiheesta