Virolainen terveydenhoito on korkeatasoista.

Terveydenhoitoturismi kasvussa — säästöt jopa satoja euroja

Kela on muuttanut tänä vuonna käytäntöään ja korvaa jäsenilleen myös niitä terveydenhuoltopalveluita, joita on käytetty Virossa.

Hyvänä esimerkkinä on The Baltic Guiden tiedossa oleva kaularangan magneettikuvaus. Suomalainen asiakas olisi joutunut maksamaan siitä kotimaassaan yli 700 euroa, josta Kela olisi korvannut alle puolet. Hän kävi Tallinnassa, sai saman palvelun hieman yli 120 eurolla ja Kela maksoi siitä korvausta 80 euroa. Kun asiakkaan matkakulut lisätään, oli hänen säästönsä lähes 300 euroa eli noin 4 700 kruunua. Tosin Kelassa aikaa käsittelyyn kului viitisen viikkoa.

Kyseisessä tapauksessa voittivat kaikki suomalaiset, koska Kelan korvausmäärä oli vain neljäsosa siitä, mitä suomalaispalvelusta olisi korvattu. Hyötyjänä ovat myös virolaiset, joiden terveydenhoitojärjestelmä saa näin tuloja.

Virolaisissa terveyskeskuksissa onkin nähtävissä suomalaisasiakkaiden määrän nousua. Lea Maidla Medicumista kertoo, että suomalaiset käyvät reseptien uusimisen lisäksi erilaisten erikoislääkäreiden vastaanotoilla sekä teettämässä tutkimuksia. "Ja kuitin he ottavat aina mukaansa", toteaa Maidla.

Kela korvaa lääkärinpalkkioita, tutkimusja hoitokuluja enintään 75 prosenttia korvaustaksan mukaisista määristä.

Kelan korvausten ulkopuolelle jäävät muun muassa painon vähentämiseen vaikuttavat leikkaukset. Niiden hinta on kuitenkin verrattuna Suomessa tehtyihin operaatioihin Virossa vain kolmanneksen.

Viron Arengufond eli kehityssäätiö on tehnyt laajan selvityksen Tervisehoiuteenused 2018, jossa selkeästi tuodaan esille terveydenhoitomatkailun edut Viron taloudelle.

Teksti: Mikko Savikko
Kuvat: Stina Kase

pdf
Lataa näköislehti PDF-versiona


  Hotellivaraukset »