Eläkkeellä Viroon – sairaanhoito kunnossa?

Seuraavien vuosien aikana Suomen suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Vuonna 2020 eläkeläisten osuus on jo 23 prosenttia väestöstä.

Moni miettii mahdollisuutta muuttaa Viroon. Miten Kelaa vastaava Haigekassa huolehtii suomalaisista ja kuinka hoitoetuudet ovat voimassa? The Baltic Guide tiedusteli asiantilaa Kelan ulkomaan yksiköltä ja sai seuraavat vastaukset.

Erilaisia tapauksia

On mahdollista, että Viroon muuttava saa eläkettä vain Suomesta tai molemmista maista. Tässä kaksi esimerkkiä: esimerkki 1. Jos eläkkeensaaja muuttaa pysyvästi asumaan Viroon ja hän saa eläkettä vain Suomesta, eikä saa eläkettä uudesta asuinmaastaan esim. Virosta tai muusta maasta:

Asuinmaa eli Viro antaa eläkkeensaajalle tarpeellisen sairaanhoidon. Suomi vastaa eläkkeensaajan sairaanhoitokustannuksista asuinmaalle Virolle.

1) Tällaisen eläkeläisen on maksettava sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu Suomeen.

2) Eläkkeensaajan on rekisteröidyttävä asuinmaassaan, eli tässä tapauksessa Virossa, lomakkeella E121 / S1, jonka Kela myöntää.

3) Suomi myöntää eläkeläiselle eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

esimerkki 2. Jos eläkkeensaaja muuttaa pysyvästi asumaan Viroon ja hän saa eläkettä asuinmaastaan Virosta: Viro antaa eläkkeensaajalle tarpeellisen sairaanhoidon. Viro vastaa eläkkeensaajan sairaanhoidon kustannuksista.

1) Eläkeläinen ei maksa sairausvakuutusmaksua Suomeen.

2) Kela ei myönnä eläkeläiselle lomaketta E121 / S1.

3) Viro myöntää eläkkeensaajalle eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Eläkeläisen tulee aina ilmoittaa Kelaan maahanja maastamuutostaan. Kela selvittää kuuluuko hän muuttonsa jälkeen Suomen sosiaaliturvan piiriin vai ei.

Tilapäinen oleskelu ja matkailu Virossa

"Suomessa sairausvakuutettu henkilö voi hakea ulkomailla tilapäisen oleskelunsa aikana syntyneestä sairaanhoitokustannuksesta korvausta hoitoa antavasta maasta. Henkilö voi hakea korvausta myös jälkikäteen Kelasta Suomeen palattuaan. Kela korvaa lääkärinja hammaslääkärin palkkion, tutkimuksen ja hoidon kustannukset sekä lääkekustannuksia, jos henkilö on joutunut ulkomailla äkillisen hoidon tarpeeseen.

Korvaus suoritetaan tällöin asiakkaan valinnan mukaan joko hoitoa antaneen maan, eli tässä tapauksessa Viron, lainsäädännön mukaisesti tai vaihtoehtoisesti Suomen sairausvakuutuslain mukaisesti.

Jos henkilö valitsee Suomen sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen, korvaus maksetaan, kuten jos sama kustannus olisi syntynyt Suomessa. Jos henkilö sen sijaan on varta vasten matkustanut Viroon saadakseen siellä hammashoitoa, silloin syntyneitä kustannuksia korvataan ainoastaan Suomen sairasvakuutuslain nojalla. Tällöin henkilöllä on oikeus korvaukseen lääkärinja hammaslääkärin palkkioista sekä tutkimuksen ja hoidon kustannuksista. Tällaisissa tapauksissa henkilö ei voi saada korvauksia matkakustannuksista tai lääkeostoista."

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Virossa matkustaessa on äkillistä tai välitöntä hoitoa tarvitsevalla hyvä olla mukana eurooppalainen sairaanhoitokortti.

"Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla henkilö voi saada hoitoa myös silloin, jos jo olemassa oleva pitkäaikaissairaus vaatii välitöntä hoitoa.

Virossa sairauskassa – Eesti Haigekassa maksaa sairaanhoidon korvaukset suoraan hoitopaikalle ja potilas maksaa hoitoon mennessään pelkästään omavastuuosuuden. Hoitopaikan tulee kuulua Viron julkisen sairausvakuutuksen alaisuuteen. Valtion ja kuntien palveluiden lisäksi julkiseen järjestelmään kuuluvat myös sellaiset yksityiset hoitopaikat, joilla on sopimus Eesti Haigekassan kanssa.

Virossa on myös yksityisiä lääkäreitä, lääkäriasemia ja sairaaloita, joilla ei ole sopimusta Eesti Haigekassan kanssa. Jos hakeudut sairaanhoitoon tällaiseen paikkaan, sinulta peritään täysi hinta, etkä saa korvausta Virossa.

Kun menet apteekkiin noutamaan sopimuslääkärin määräämiä reseptilääkkeitä, näytä apteekissa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistus. Korvattavia ovat tietyt Viron sairauskassan hyväksymät lääkkeet. Korvauksen taso riippuu pääsääntöisesti sairauden vakavuudesta. Korvaukset lasketaan viitehintojen mukaan.

Sairaalahoitoon pääsee tavallisesti lääkärin lähetteellä. Kiireellisemmissä sairastumistapauksissa voi mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuyksikköön.

Hätätilanteissa ensiapua saa Virossa soittamalla numeroon 112."

Teksti: Mikko Savikko

pdf
Lataa näköislehti PDF-versiona


  Hotellivaraukset »