Infopangas töötavad (vasakult) Elina Huhta, Ahmed Akar ja Eija Kyllönen-Saarnio.

Infopank riiki elama asujatele

Helsingi kultuurikeskuse koordineeritav projekt pakub Soome tulijatele vajalikke juhiseid toimetulekuks.

Infopanga idee sündis projektijuht Ahmed Akari sõnul juba aastal 2001, kuid reaalse väljundi leidmine võttis aega paar aastat. "Sisuliselt olin viie aasta jooksul projekti ainus vedaja," selgitab Akar. 2009. aasta algusest on infopanga vahendid ja võimalused märgatavalt suurenenud. Algatusele on õla alla pannud nii mõnedki riigiettevõtted, linnade omavalitsused ja avalike teenuste osutajad, näiteks Kela (riiklik haigekassa). Tänu uutele rahastajatele on eelarve kasvanud eelmiste aastatega võrreldes mitmekordseks, jõudes tänavu koguni 500 000 euroni, ja hetkel töötab infopangas seitse inimest. Lõviosa sellest summast neelab tekstide tõlkimine, vastavat teenust tellitakse tõlkebüroodest. "Just praegu on käsil sellekohase hanke korraldamine ning ootame uusi pakkumisi. Keeruliseks teeb ülesande aga asjaolu, et vajame tõlkeid neljateistkümnesse keelde, kusjuures meie soov on, et kõikide tõlgete puhul lähtutaks soomekeelsest versioonist. Eelmisel korral saime sarnasele hankele kolm pakkumist," räägib iseteeninduse projektijuht Jaana Rytkönen. "15 keeleversiooni olemasolu seab piirangud ka igasugustele uuendustele. Me peame väga täpselt läbi mõtlema, millist teavet ja millal veebilehele lisada, sest infot tuleb uuendada kõikides keeles korraga. Erinevad keeleversioonid peavad olema võimalikult identsed, nii et kodulehte saaks vajadusel kasutada kas või tõlkeabina."

Ahmed Akar asus Soome elama paarkümmend aastat tagasi Tuneesiast. Seega on ta infopanga potentsiaalsete kasutajate probleemidega vägagi kursis. "Soome on palju edasi arenenud, näiteks on immigratsiooni käsitlev seadusandlus väga kõrgel tasemel. Suhtumises ja eriti ametnike suhtumises on aga palju arenguruumi. Immigrante on mitut liiki: on asüülitaotlejaid, töö tõttu ümberasujaid ja ettevõtjaid, kes toovad uuele kodumaale kapitali ja investeeringuid. Kõiki peaks kohtlema võrdselt ja neil peaksid olema ühesugused õigused."

Veebileht 15 keeles

Võrguteenus Infopankki.fi on mõeldud mitmele sihtgrupile: Soomes elavatele võõrriikide kodanikele, immigrantidega tegelevatele ametnikele ning alles Soome kolimist kaaluvatele inimestele.

Veebisaidi külastatavust jälgitakse pidevalt. Viimase statistika kohaselt käib infopangas iga kuu enam kui 60 000 huvilist. Ka riikide kohta peetakse arvet – Eesti jääb külastatavuse edetabelis viiendale kohale.

Mida siis infopangast leida võib? "Oleme ühele veebilehele tervikuks kogunud suure hulga immigrantidele olulist teavet. See on jagatud teemade kaupa, näiteks on siin lingid elamine, tervishoid jne, mis hõlbustavad vajaliku teabe leidmist. Lisaks oleme üles pannud informatsiooni erinevate ametkondade, ministeeriumide ja riigiametite, töö kohta. Piirkondade alajaotusest, võtame näiteks Helsingi koos ääreja satelliitlinnadega, leiab üksikasjalikumat infot kas või selle kohta, kus asub lähim arstiabikeskus. Kogu informatsioon on kättesaadav 15 keeles."

Infopankki on juba nüüd toimiv tervik, kuid seda on plaanis pidevalt edasi arendada. Ideejahile on kaasatud 15 teenusekasutajat, üks neist on Terje Eestist, kes samuti teeb plaane Soome kolimiseks.

Tekst: Jukka Arponen
Fotod: Infopankki

pdf
Lae alla eestikeelse The Baltic Guide ajalehe pdf-versioon