Sallivus on üks turismitööstuse elavdamise mooduseid. Helsinki Pride'i eesmärgiks on suurendada avatust ja vähemuste prestiizi ühiskonnas.

Roosa majandus

Helsingi tahab olla homodele ja lesbidele turvaline ja salliv turisimisihtkoht.

Keerulises majanduslikus olukorras on tõusuteel nn roosa majandus*, sest homod ja lesbid kulutavad turismireisidel keskmiselt oluliselt rohkem raha, kui tavalised inimesed ja seksuaalvähemused mõjutavad oma kohalolekuga turismisihtkohtade imagot positiivses suunas. Kõne all on märkimisväärne tarbijagrupp, mis reisib üldse oluliselt rohkem kui tavalised inimesed.

Helsingi tahab tugevdada positiivset hlbtkuvandit, meelitades kohale aktiivselt homo-, lesbi-, bija transseksuaalidest turiste. Värskeima eeskujuna on Helsingi linna turismija kongressi sihtasutus loonud Gay Friendly* määratluse, mille abil eristatakse turismiteenuseid, mis on valmis aktiivselt pakkuma teenuseid ka hlbtturistidele ja mida kasutades hlbtkliendid teavad, et on teretulnud sellistena, nagu nad on.

"See eeldab, et turismiteenuste pakkujad suudavad lisaks ametiisikutele tagada hlbtturistide turvalisuse ja on valmis nende ahistamise korral nende väärikuse kaitseks aktiivselt sekkuma. Gay Friendly markeeringu saanud ettevõtted on võtnud kohustuse olla oma tegevuses homojaatavad, ehk näiteks nende ettevõtete personali- ja klienditeeninduspoliitikas suhtutakse homopaaridesse võrdselt," räägib Hanna Porvari Helsingin Matkailust.

Projekti on kaasatud ettevõtteid alates kruiisiteenuste pakkujatest kuni taksodeni, ürituste korraldajatest kuni hotellikettideni. Gay Friendly – Helsinki on äratanud tähelepanu kogu maailmas ja asjaga seotud firmade ring laieneb üha.

"Kavandame parajasti välismaistele toimetajatele suunatud teavitusüritust ning suvel korraldame võrgustikuga seotud ettevõtetele koolituskursuseid. Oleme astunud ka International Gay & Lesbian Travel Associationi (IGLTA) liikmeks ja saame varsti enda valdusse selle töö tegemiseks vajaliku tarbijauuringu. Muu hulgas on tihe ja vajalik ka koostöö Helsingi piirkonna Seta ryga," räägib Porvari.

Värskeima uuringu kohaselt on Helsingi elanikud lahedad, sõbralikud ja kergelt kommunikeeruvad. Rahvusvaheliselt on Helsingi siiani tuntust kogunud omapärase disaini, arhitektuuri ja tipptehnoloogia kaudu. Üha sagedamini tuleb aga tänapäeval Helsingi jutuks ka seoses moe, muusika ja elujõulise klubija noortekultuuri tõttu. Helsingi ei suuda võistelda maailma suurlinnadega ööelu kvantiteedi osas. Sestap tulebki rõhku asetada kvaliteedile ja omapärale. Suvepuhkuste ajal tasub kindlasti tulla kogema homoja lesbisõbralikku – Gay Friendly Helsinkit – oma silmaga, hlbtturistidele on palju pakkuda.

Tekst: Katja Järvelä

pdf
Lae alla eestikeelse The Baltic Guide ajalehe pdf-versioon